Bezpečnost domova i kanceláře

1. Detekce aktivních vysílačů formou základní kontroly RF kmitočtového spektra srovnávací metodou a metodou přímé detekce s následnou přesnou lokalizací zdroje vysílání v kontrolovaných prostorech, metoda triangulace.

2. Základní kontrola stávajících el. rozvodů 230V – fyzická kontrola zásuvek, vypínačů, přístupných rozvodných krabic a skříní, dále kontrola volných prodlužovacích kabelů,

3. Fyzická a signálová kontrola telefonních a jiných dostupných rozvodných kabelů, vizuální kontrola telefonních aparátů pevných linek (včetně signálové kontroly), zda nevysílají nežádoucí RF signál

4. Vyhledání skrytých kamer snímající kontrolovaný prostor

5. Vyhledání zařízení sloužící k odposlechu ve stěnách, stropu a podlaze, pohledová kontrola vybavení a nábytku, detekce nelinearit, detekce termokamerou

6. Kontrola zaměřená na tzv. „komerční špionážní hračky“

7. Detekce GSM prostředků formou vybuzení

Komplexní řešení bezpečnostní politiky společnosti

1. Audit EZS (Elektronické zabezpečovací signalizace), kamerového systému nebo přístupového systému

2. Návrh zajištění vybraných prostor proti úniku informací – RF detekce, detekce GSM/UMTS/WIFI/DECT, akustická ochrana

3. Zabezpečení mobilní komunikace

4. Zhodnocení IT bezpečnosti vč. penetračních testů – spojeno s návrhem řešení na bezprecedentní ochranu citlivých dat a zabránění jejich úniků (také pro zajištění shody s ISO 27001 i legislativou pro ochranu osobních údajů)

 

Pro fyzické osoby

 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí skryté techniky (100% úspěšnost monitorování)
 • prokazování partnerské nevěry (zde zajistíme i potřebný právní servis a poradenství při případném rozvodovém řízení a následném majetkovém vyrovnání)
 • pátrání po osobách (zde máme na mysli např. pohřešované osoby nebo osoby hledané v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, osoby vyhýbající se svým platebním povinnostem, atd.)
 • prověřování osob
 • právní poradenství a konzultace (v rámci našich služeb)
 • vyhledávání dlužníků (zde nejen vyhledáme dlužníka, ale také vyčíslíme jeho majetek)
 • použití zpravodajské techniky (skryté kamery, odposlechy, GPS lokátory, atd.)

 

Pro právnické osoby

 • prověřování obchodních partnerů, zaměstnanců a společností
 • odhalování krádeží na pracovištích
 • ochrana dat a osobních údajů před jejich krádežemi a zneužitím
 • právní poradenství a konzultace (v rámci našich služeb)
 • vyhledávání dlužníků (zde nejen vyhledáme dlužníka, ale také vyčíslíme jeho majetek)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí skryté techniky (100% úspěšnost monitorování)
 • použití zpravodajské techniky (skryté kamery, odposlechy, GPS lokátory, atd.)

Pro advokátní kanceláře

 • zajištění důkazních materiálů k případným soudním jednáním
 • doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí a zajištění důkazů o jejich převzetí
 • zajištění důkazních materiálů a odhalování padělaného zboží
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí skryté techniky (100% úspěšnost monitorování)
 • použití zpravodajské techniky (skryté kamery, odposlechy, GPS lokátory, atd.)

Pro finanční společnosti a pojišťovny

 • prověřování osob, klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců a společností
 • řešení podvodných pojistných událostí
 • zajištění předmětu leasingu při platební neschopnosti klienta (zde řešíme jak klienty v platební neschopnosti, tak budoucí klienty a jejich bonitu)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • monitoring vozidel pomocí skryté techniky (100% úspěšnost monitorování)
 • použití zpravodajské techniky (skryté kamery, odposlechy, GPS lokátory, atd.)

Ochrana osob a majetku

 • analýza zabezpečení objektů, vytvoření projektu na efektivní zabezpečení objektů a jeho následnou realizaci (skladové prostory, firemní prostory, soukromé objekty, atd.)
 • elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy (projektování, instalace, servis)
 • převoz finančních hotovostí a cenin
 • ochrana osob a VIP osobností
 • zajištění bezpečnosti kulturních a společenských akcí
 • zajištění osobní ochrany

Ochrana dětí

Stále častěji se setkáváme s otázkou bezpečnosti dětí při odchodu do školy nebo ze školy, jak tráví volný čas a zdali jsou vůbec v bezpečí. Strach je jedním z důvodů hledání odpovědí, zdali parta, ve které se Vaše dítě pohybuje, je tou správnou partou.

Nástrahy vidíme všude a obavy jsou na místě. Myslíme si, že by rodič měl vědět o pohybu vlastních potomků a proto nabízíme monitoring pohybu dítěte, kdy si můžete zjistit jak současnou polohu dítěte, tak i historii jeho pohybu. Pomůžeme v řešení dlouhodobých problémů s dítětem a jeho chováním, pomůžeme nalézt důvody jeho chování a navrhnout řešení problémů.

Ochrana seniorů

Navrhneme Vám řešení bezpečnosti seniorů. V případě, že tito zůstávají sami, nikdy se nedá určit zdali jsou v bezpečí a ve stavu, kdy dokážou komunikovat. Každému z nás se stalo, že se nemůžeme dovolat rodičům nebo prarodičům. Jsme z toho neklidní a začneme obvolávat nejbližší příbuzné, ti zrovna nemůžou pomoci a tudíž jsme postaveni před otázku, jestli absolvovat cestu, v některých případech i několik stovek kilometrů nebo doufat, že je vše v pořádku.

Pro případ nedostupnosti nebo zdravotních problémů seniora máme řešení v podobě monitoringu a systémů pro celodenní kontrolu. 

int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu